Veoautojuhi täiendkoolitus

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

VEOAUTOJUHI “Täienduskoolitus” (35 ak/t)
 9.- 17. detsember

Järgmine koolitus: jaanuar 2024
Koolitajal on õigus alguskuupäeva muuta, kui grupp ei täitunud.

Palun koolitust mitte viimasele hetkele jätta.

Õppetöö:  nädalavahetustel algusega kell 9.00

Tunniplaani on koolitajal õigus muuta. Tunniplaan esitatakse vahetult enne koolituse algust.

Tunniplaan :

Õppekava https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2023/09/VEOAUTOJUHT-õppekava-9-23.pdf

Õpperühm: 95 Transporditeenused

Sihtrühm: Veoautojuhi  täienduskoolitus on kohustuslik kutselisele autojuhile, kes omab C1- või C- kategooriat ja  kelle pädevustunnistus (kutsetunnistus) on aegumas või juba aegunud ja ta soovib seda pikendada.  Koolitusel saab osaleda ka isik, kellel puudub eelnev pädevustunnistus, kuid C- kat juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009. aastat. Iga 5 aasta järel on töötaval autojuhil  35 ak t korduskoolitus kohustuslik.

Õppeväljundid: Õppija saavutab teadmiste taseme, mis võimaldab töötada kutselise veoautojuhina, mida kinnitab koolituse lõpetamisel väljastatud koolitunnistus. Isik taotleb transpordiametist  pädevustunnistuse või märke juhiloale.

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

Veoautojuhi täiendkoolitus

Õppekava: https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2021/09/VEOAUTOJUHT-35-21.doc

Õpingute alustamise tingimused: C1 või C-kategooria juhtimisõigust omav isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õppetöö: Laupäeviti, pühapäeviti  (8-9 ak/t ühel õppepäeval).

Õppetöö kogumaht: 35 ak t  õppetundi. (Loengud toimuvad neljal päeval).
Ühe veoliigi koolituse läbinud ja vastavat tunnistust omavale isikule teise veoliigi koolituse läbimiseks arvestab koolitus läbitud teemadega ja koostab sellest tulenevalt lühendatud õppekava.

Tunniplaan https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2023/11/VJ-tunnniplaan-nov-23.pdf

Õppe sisu :
– tööõiguse alused;
– töö- ja puhkeaeg;
– sõiduki tundmine ja käsitsemine;
– töökeskkond ja liiklusohutus;
– autovedude korraldus (logistika);
– kindlustused ja vastutus;
– Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia.

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (arvutid, projektor,  tahvel, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: kuni 12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Juhendaja kasutab enda koostatud õppematerjale, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Hindamine: Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist, arvestatakse testide tulemusi ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb eksamiga (testi vormis).

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on omandanud kõik õpiväljundid  ning  sooritanud edukalt eksami . Eksamit mittesooritanud õppijal on võimalus teha korduseksam.

Kursuse katkestamisest tuleb koheselt teavitada juhtkonda. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Kursuse lõppedes väljastatakse kõik õpiväljundid omandanud ja eksami edukalt sooritanud isikule koolitunnistus.

Kursuse esimesel päeval registreerib koolitus kursuslase avalduse alusel andmed Transpordiameti liiklusregistrisse.

Kursusele registreerimiseks:

avaldus (täidetakse koolis antud vormile);
isikut tõendav dokument ja juhiluba;
garantiikiri on vajalik neile, kelle eest tasub tööandja
kursuse tasu võib tasuda kahes osas

Koolituse läbiviijad:

  • P. Pärna  (Tallinna Tehnikakõrgkool-transport ja logistika, autoeriala). Täiskasvanute koolitaja VI tase.
  • J. Kaseväli ( Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tallinna Tehnikakõrgkool – MS liiklusõpetaja)
  • E. Vahtramäe (EBS ärijuhtimine BA , Tallinna  Ülikool- org käitumine   MA), Täiskasvanute koolitaja VII tase.

Kursuse tasu: 180.00 €
OÜ Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200221004109993 Swedbank

Kursuse hinna sees: pädevustunnistus, jaotusmaterjalid, kohvipausid, käibemaks.
Tasuda ei saa kaardiga.

MTR tegevusluba nr AK000004

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

  • (+372) 322 5060
  • info@noraxkoolitus.ee