Turvaliselt teele koos meie autokooliga

Pakume parimat õpet!

B-kategooria õpe

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Esmaõppe riskivältimise libedakoolitus ja lõppastmekoolitus! 

B- kat autokool:

Järgmine koolitus: augustis, algusega kell 16.00-18.15. Palun jälgige reklaami!

Autokool tohib liiklusregistrisse edastada õppija andmed alles siis, kui on esitatud koolitajale tervisetõend!

Teooriaeksam või konsultatsioon kokkulepitud ajal.

Kui ei ole võimalik esimesest õppepäevast osa võtta, siis palun informeerige, oleme Teiega arvestanud.

Grupiga kokkuleppel  on võimalik algusaega muuta.

TOYOTA AURIS (2018)-automaatkäigukast;
OPEL ( 2018)- manuaal;
TOYOTA AURIS ( 2017)- manuaal.

Info Töötukassale: B-kat MSJ koolitus on koos esmaabiga 80 ak/t

AUTOMAATKÄIGUGA EKSAMIAUTO  (Toyota Auris) kasutamise võimalus:

Hind koos riikliku eksamitasuga ja KM-ga – 75.00 eur.

Riiklikule sõiudeksamile teisest koolist soovija võtab ühendust autokooliga ja edastab oma isikuandmed ning volituse, et  autokool broneerib ATM sõidueksami.  Peale ülekande laekumist- konto nr EE512200221004109993 Swedbank    edastab koolitaja  broneerinu  transpordiametile.

Kolme päeva jooksul saadab transpordiamet esimese vaba eksamiaja. Paremaks teenindamiseks palun edastada koolitajale vähemalt kahe nädala jooksul ajad, mis eksami tegemiseks ei sobi.

JÄTKUKOOLITUSpeale jätkukoolituse läbimist, teatab õppija  oma andmed koolitajale, kes edastab andmed transpordiametisse. Võtame koolitusele ka teiste koolide õpilasi.

Lisasõidutunnid: neile, kes soovivad täiendada oma oskusi enne riikliku sõidueksamit on võimalik võtta sõidutunde ka ühe kaupa. Sõidutunni hind on 26.00 €.

Riigilõiv:https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2024/06/Riigilõivud.html

Liiklusteooria – kuni 33 ak/ t sh teooriaeksam.

Õppesõit kokku -31 sõidukorda sh:
üks ak/t- pimedal ajal;
esmaõppe libedasõidu koolitus  Aseri libedarajal;
sõidueksam.

 Esmaabikoolitus 16 ak/t.

Juhikandidaatitele korraldame täiendavaid õppesõite,  eksamieelseid õppesõite kõikidele soovijatele ka teisest autokoolist.

Seaduse muudatus  neile, kes alustasid õpinguid autokoolis varem, kui   2019. a,  kohaldatakse uue õppekava nõudeid. (Sõidutunde kokku 30+ eksamisõit)

 Automaatkäigukasti autoga  palun informeerida koolitajat.

Õppegrupi soovil on võimalus koolituse kellaaega muuta!

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

B-kategooria

Õppekava: https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2024/01/B-kat-ÕK-Norax-2023.pdf

Esimesel õppetöö päeval on vajalik koolitusele registreerimiseks:

 • isikut tõendav dokument riiklikusse liiklusregistrisse andmete esitamiseks;
 • tervisetõend esimesel õppetöö päeval;
 • sissemakse esimesel õppepäeval vähemalt  50.00 eur

B- kat algastme koolituse  maksumus : manuaaliga960,00 eur. Automaadiga  – 980,00 eur;

 • Hind sisaldab kõik kokku:
 • teooria 33 ak/t;
 • teooriaeksam (40 küsimust);
 • õppesõit, sõidueksam- 31 ak/t s h
 • riskivältimise libedakoolitus manuaal
 •  esmaabikoolitus
 •  käibemaks 22% .
  Info Töötukassale: B-kat MSJ koolitus on koos esmaabiga 80 ak/t

Täiendavad lisatasud:

 • dokumentide väljastamine teise kooli           – 20.00 eur;
 • ületulek teisest autokoolist                               – 10.00 eur;
 • mootorsõidukijuhi koolitunnistuse duplikaat – 15.00 eur;
 • Sõidutunni hind ( sh lisasõidud) 26.00 eurot.
 • Opel;
  Toyota Auris (manuaal- ja automaat)
  Sõidukitel lisa- ja mugavusseadmed, mida saab ka sõidueksamil kasutada.

Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200221004109993 Swedbank.

Kursusest loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

* Esmaabikoolitust ei  pea läbima õpilased, kes  esitavad mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse tunnistuse.

Tasumise võimalused: Sularahas või ülekandega, tasuda saab kokkuleppel osadena.
Võlglasi õppesõidule ei registreerita.

Kursuse juhendajad:

 • Jaak Kaseväli – liiklusõpetaja/sõiduõpetaja manuaal, automaat- MS õpetaja tunnistus nr ÕT004394
  Tallinna Tehnikakõrgkool – MS õpetaja baaskoolitus; Tallinna Pedagoogiline Instituut – pedagoogiline  kõrgharidus;
 • Tiina Lein – liiklusõpetaja – MS õpetaja tunnistus nr ÕT005511
  Tallinna Tehnikakõrgkool- MS õpetaja baaskoolitus; Tallinna Pedagoogiline Seminar;
 •  Hannes Lundre -MS õpetaja koolitus tunnistus nr ÕT004871. Tallinna Tehnikakõrgkool- MS õpetaja baaskoolitus;
  Kontakt tel  5105726

Õppesõidule on lubatud alates 15,5 eluaastast.
Riiklukule eksamile on lubatud 16 eluaastast.

Õppesõiduks OPEL (2018);
TOYOTA AURIS
(2018) (manuaal- ja automaatkäiguga)
– Üks õppesõidukord  (45 min) – 26.00 EUR

Majandustegevuse luba nr 305

Registreeru

E-autokool

E-õppesse  soovijatel, palun  saatke enne  oma andmed  koolitajale, kes saadab õppelepingu ja edastab andmed peale sissemakse laekumist liiklusregistrisse.

Avaloengu algusaeg lepitakse kokku koolitajaga.
Aktiivõpe, konsultatsioonid ja teooriaeksam  lepitakse kokku  koolitajaga.

teooria.ee logo

Koolitaja registreerib õppija  koolitusele peale esimese sissemakse laekumist 50.00 eur. Konto  EE512200221004109993 Swedbank . 

Koolituse sisu:
Liiklu
steooria aktiivõppe tunnid klassis-  6 ak/t , (vastavalt majandus- ja taristuministri määrus nr 1  08.01.2020).
e-õpe- 27 ak/t;

 •  Kooli eksamid.
 • Õppesõit – 31  sõidutundi s h:
 • üks  ak/t- sõiduki juhtimine pimedal  ajal;
 •  üks  ak/t- esmaõppe riskivältimise libedasõit Aseri libedarajal;
 • Esmaabikoolitus -16 ak/t.
 • Info töötukassale:  koolitus sisaldab ka e-õppena  80 ak/ t.

Koolitusele registreerimiseks:

 • Isikut tõendav dokument;
 •  tervisetõendi koopia, milleta õppesõitu ei lubata;

Koolituse hind  kokku:
Manuaaliga      – 960,oo eur.
Automaadiga  –  980,00 eur.

Koolituse hind sisaldab:

 • aktiivõpe ( kuus klassitundi);
 •  õppesõit;
 • E-õppe pakett;
 • Eksamid, konsultatsioonid.
 • Libedakoolitus:
 • manuaal-
 • Esmaabikoolitus

Tasumise võimalused: Sularahas või ülekandega, tasuda saab kokkuleppel osadena. Võlglasi õppesõidule ei registreerita.

Kursuse tavahinna sisse ei kuulu riigieksami tasu.

Õppesõidule on lubatud õpilased alates              15,5 eluaastast.
Riiklukule eksamile on lubatud õpilased alates 16 eluaastast.

Õppesõidukid: Opel 
 Toyota Auris (manuaal- ja automaatkäiguga koos lisa- ja mugavusseadmetega.

*Esmaabikoolitust ei  pea läbima õpilased, kes  esitavad  mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse tunnistuse.

Registreeru

Esmaabikoolitus

Õppekava

11. juuni
 Algusaeg kell 16.00

Esmaabikoolitus ka töötajatele, kes vastutavad töökohal esmaabi eest ja relvaloa taotlejatele.

OÜ Norax Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner

Mootorsõidukijuhi koolitunnistust ei väljasta autokoolid ennem, kui on läbitud õppeprogrammis ettenähtud mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus.

Koolituse sisu:

 • Õnnetusolukorra hindamine;
 • Tegutsemine õnnetuskohal;
 • Hädaabi kutsumine;
 • Esmaabi teadvusetuse korral;
  Esmaabi vigastuste korral;
 • Esmaabi külakahjustuse ja põletuse korral;
 • 16 ak/t 
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine;
 • Teadmiste kontroll läbitud teemade kohta;
 • Kursus sisaldab 1/3  praktilist tööd.

Juhendaja Heiki Porval
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – eriõenduse intensiivravi õde, terviseteaduste magister
Terviseameti registreerimistõend  nr N10953

Kursuse algus: kell 16.00

Kursuse tasu: 30.00 eur
Teistest autokoolidest õpilasi registreerime peale kursuse tasu laekumist. Meie konto nr on EE512200221004109993 SWEDBANK.

Esmaabikoolitust võib ainult läbi viia juhendaja, kellel on Terviseameti registri number. Juhendaja,  kes  Terviseameti reg nr ei oma on tema poolt väljastatud tunnistus kehtetu ning autokoolid ja transpordiameti liiklusbüroo seda ei aktsepteeri.
Noraxi  autokoolis õppijad ei pea eraldi kursusele registreerima.

Õppekava: https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2024/01/ÕK-Esmaabikoolitus-24.pdf

Registreeru

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus 

6 ak/t

Sõiduõpe toimub reedeti ja nädalalõpus.

Lõppastme koolitusel läbib õppija:

3 ak/t  teooria- e-õppes või klassiõpe;

2 ak/t libedasõit;

1 ak/t säästlik sõit.

Vajalik eelregistreerimine. Peale ülekande laekumist avab õpetaja e- keskkonna ,  broneerib  sõiduaja ning  edastab andemd.
Registreerimiseks vajalik: Täisnimi,  isikukood, koolitunnistuse number, telefon.

Koolituse hind:
Libedakoolitus ja säästlik sõit, teooria:
Hind:  145,00 eur.

Nädalalõpus lisandub täiendavalt liberaja teenustasu 6,00 eur.

Libedakoolitusel on vaja kaasa võtta õpilasel kooli poolt väljastatud õpingukaart. Õpingukaardi puudumisel, kasseerib libedaraja töötaja täiendavalt tasu.

Broneeritud koolituse tühistamine – 30.00 eur.

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

 • (+372) 322 5060
 • info@noraxkoolitus.ee