Muud kursused

Norax Koolituskeskus pakub lilleseade -, raamatupidamine algajatele -, Excel edasijõudnutele – ja arvuti algõppe kursuseid

Lilleseade algkursus

Alustame grupi täituvusel oktoobris – novembris (8 osalejat) .

Eelnevad oskused ei ole vajalikud.
Aeg enda jaoks ning  meeldiv lõõgastus peale pingelist tööpäeva!

Õppetöö: Üks kord kuus tööpäeval kell 18:00 (2,5 ak/t praktilist õpet)
Teema: Puuviljaseade, väike lauaseade. Soovi korral võib teha juurviljaseade
Materjali loetelu saab osaleja meili teel.
Teemad on valitud aastaaegadele, kasutame ka loodusest leiduvaid materjale.

Koolituse läbimiseks vajalik:
 Minimaalne oskus eesti kõnekeeles. Omapoolne töömaterjal igal korral. Eelnevad oskused ei ole vajalikud.

Koolitus sobib neile, kes soovivad lihtsalt meelepärasega tegeleda ja endale midagi ilusat valmistada.  Koolitusel saab proovile panna ise oma loovuse ja käeosavuse.
Kõige lihtsam on meeleolu luua lilledega.  Koolitusel on võimalus õppida midagi päris uut ja kasulikku. Kohandada kimpe ja lilleseadeid vastavalt interjöörile, kasutada oma inspiratsiooni ning valmistada meeleolukas seade. Lihtsa seade  tegemine on jõukohane igaühele.

Lilleseade kursuse põhiliseks eesmärgiks on:

 • Õppida valmistama erinevaid ja stiilseid kimpe ja lilleseadeid;
 • Saada   teadmisi loodusest kättesaadava materjali kasutamiseks;
 • Tunda rõõmu omavalmistatud kimbust või lilleseadetest;
 • Saada teadmisi koolitusel õpitud oskusi  edasi arendada.

Kursuse sisu:

 • töö- ja abivahendite, dekoratiivmaterjalide kasutamise võimalused;
 • vaaside, nõude jm anumate kasutamise võimalused seadete tegemiseks;
 • erinevate stiilide iseloomustused;
 • värvide omavaheline sobivus;
 • vabas looduses kasvava kättesaadava materjali säästliku ja sihipärase  kasutamise võimalused (sammal, käbid, kõrred, heinad, oksad, marjad jne);
 • lõikelillede säilitamine;
 • floristika ajalugu.

Praktiline töö:

 • Temaatilised lilleseaded ja kimbud (sügis, jõulud, sõbrapäev, kevad, erinevad pidupäevad, soolaleib, katsik jm põnevat)
 • Kuivlilleseaded (taimemaalid, lauaseaded, kompositsioonid jm)
 • Ruumikujunduslikud seaded
 • Fantaasial põhinevad seaded
 • Seaded puu- ja juurviljadega
 • Dekoratiivseaded, kompositsioonid
  Oma tööde eksponeerimine

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab luua iseseisvalt erinevateks tähtpäevadeks seadeid ja lillekimpe;
2) tunneb ja oskab seada erinevaid stiile lilleseades;
3) oskab valida valmivasse töösse sobivaid lilli ja värvitoone;
4) oskab hinnata erinevate materjalise sobivust ja stiili;
5) oskab teha eelarvestust materjali kulu kohta;
6) oskab valida ja tunneb  õigeid töövahendeid ja-võtteid.

Valmis tööd jäävad omanikule. Töö käigus  valmistame rohkem erinevaid lauaseadeid ja ruumikujunduseks sobivaid seadeid ka erinevateks tähtpäevadeks.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 8-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab jaotusmaterjale, mis on juhendaja poolt koostatud tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. Sõltuvalt töö iseloomule ka osa tehnilisi abimaterjale.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 % ja esitab  praktilise tööna ühe seade, (teema valitakse loosiga). Alla 75 % osalenud kursuslasele väljastatakse tõend, kui ta on esitanud praktilise tööna seade (teema valitakse loosiga).

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping.

Juhendaja: Tiina Lein (Tallinna Pedagoogiline Seminar; Täiendkoolitusena läbitud klassikalise lilleseade kursused ja lilleseade profikursused)

Koolituse hind: 42.00 eurot (6 koolitust- nov – aprill)

Koolituse hind sisaldab: Osaliselt tehnilist abimaterjali.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega. Tööandjale väljastame arve.  Swedbank EE512200221004109993

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Norax Koolitus: Majandustegevusteade nr 173177

Registreeru

Lilleseade

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

Raamatupidamine algajatele

29. oktoober – 19. detsember
Eelregistreerimine vajalik.

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Õppetöö toimub: Teisipäeviti ja neljapäeviti  kella 17.30- 19.45

Õppetöö kogumaht: 50 ak/t auditoorset õpet (Õppeperiood on kuni kaheksa nädalat)

Koolituse läbimiseks vajalik: Eesti keele oskus.

Õppe sisu: Sobib neile, kes soovivad omandada uut eriala või täiendavaks ümberõppeks.

Kursus annab algteadmised raamatupidamises, raamatupidaja assistendina.
Koolitus algab nullist, et anda ülevaade äriühingu olemusest ja selles toimuvast raamatupidamisarvestusest, maksustamisest ja aruandluse koostamisest. Koolituse teoreetiline osa sisaldab praktilisi näiteid ja harjutusi raamatupidamise valdkonnas.

Kursuse õppekava vastab raamatupidaja I kutsestandardis esitatud põhioskuste ja – teadmiste nõuetele:

 • Sissejuhatus raamatupidamisse, raamatupidamise mõisted- alamliigid, faktid, põhimõtete teadmine;
 • Põhiliste töövahendite valdamine;
 • Raamatupidamise terminoloogia;
 • Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus;
 • Raamatupidamise algdokumentide ja registrite koostamine, vormistamine, säilitamine;
 • Raamatupidamismeetodid ja -võtted;
 • Praktiliste ülesannete lahendamine

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab raamatupidamise põhimõisteid ja nende alamliike, teab fakte;
2) valdab põhilisi raamatupidamise töövahendeid;
3) oskab raamatupidamise terminoloogiat;
4) tunneb EV raamatupidamise seadust;
5) oskab koostada, vormistada ja säilitada raamatupidamise algdokumente;
6) oskab lahendada raamatupidamisalaseid  praktilisi ülesandeid.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputesti, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Helju Eesmaa (Juhendaja omab kõrgharidust- raamatupidamine ja ökonoomika)
Kursuse hind: 240.00 EUR  (kakssada nelikümmend) eurot.
Hinna sees: Käibemaks, jaotusmaterjalid, kohvipausid.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse 10.00 EUR peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Majandustegevusteade nr 173177
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Exceli kursus edasijõudnutele (20 tundi)

MTÜ EMPIRIA

Grupi täituvusel

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Õppetöö: Tööpäeviti kella 18.45-20.15
Õppetöö kogumaht: 20 ak/h auditoorset õpet (Õppeperiood kuni kolm nädalat)

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Eesti keele oskus. Vajalik on eelnev MS Exceli algkursuse läbimine ja/või võrdväärsed teadmised eelpool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

Kursus on mõeldud neile, kellel tuleb oma igapäevatöös tihti kasutada tabelarvutusi ja kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuremaid andmehulki ning kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks, sh erinevate valemite kasutamine.

Õppe sisu: Anda teadmisi ja näidata võimalusi tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone. Arvestatakse õppijate erisoovidega.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab kasutada tabelarvutuse tööriistade erinevaid võimalusi;
2)  oskab hallata ja koostada Excelis mahukaid andmetabeleid;
3) oskab kasutada ühistabeleid ja Exceli funktsioone;
4) oskab teha tabelarvutusi ja kasutada erinevaid valemeid;
5) oskab iseseisvalt sisestada ja otsida andmeid,lisada erinevaid funktsioone;
6) oskab andmetabelit täiendada, andmeid peita ja parandada;

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputesti,  vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Vahur Liivak (omab pedagoogilist kõrgharidust ja praktilist arvutialast  töökogemust)

Koolituse  hind: 140.00 € (ükssada nelikümmend) eurot
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

MTÜ EMPIRIA: Koolitusluba nr 6464 HTM

Arvuti algõpe keskealistele (20 tundi)

MTÜ EMPIRIA

Grupi täituvusel

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Õppetöö: Tööpäeviti 2 korda nädalas kell 17.30-19.45

Õppetöö kogumaht: 20 akad/h auditoorsetõpet (Õppeperiood kuni 6 nädalat)

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Eesti keele oskus suhtlustasandil.

Õppe sisu: Kursus vastab igapäevatöö nõuetele: MS Word, MS Excel, MS Outlook ja e-teenused. Kursus on mõeldud nendele, kes arvutiga pealtnäha toime tulevad, kui ka olemasoleva arvutikasutamise oskuse täiendamiseks. Suureks abiks tööotsijatele.

Millised tasemel peaksid inimesed oskama arvutit kasutada ja kuidas seda mõõta, saabki selgust kursusel.

 • Tekstitöötlus;
 • Tabeltöötlus;
 • E-maili kasutamise võimalused;
 • E-teenused;
 • Praktilised harjutused ja jooksvatele küsimustele vastuste leidmine.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab kasutada algtasemel tekstitöötluse programmi;
2) oskab kasutada algtasemel tabeltöötluse programmi;
3) oskab kasutada E-teenuseid;

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputesti,  vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Vahur Liivak (omab pedagoogilist kõrgharidust ja praktilist töökogemust arvutite alal)

Koolituse  hind: 140.00 € (Ükssada nelikümmend) eurot
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

 • (+372) 322 5060
 • info@noraxkoolitus.ee